Poradnia Specjalistyczna tel. 509 938 519; e-mail: poradnia@savant.org.pl

Trening Umiejętności Społecznych

Dlaczego nasze metody działają?

Dziecko z trudnościami w sferze społecznej bardzo często czuje się zagubione. Pogłębia to jego trudności, bo nasila przekonanie o odmienności i poczucie wyobcowania. Aby skutecznie pomóc dziecku staramy się wejść w jego świat i zrozumieć sposób jego rozumowania. Bywa to trudne, wymaga wnikliwej obserwacji oraz uważności, ale jest niezbędne, by skutecznie pomóc.

Dziecko dobrze rozumiane nabiera zaufania do osoby dorosłej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zmotywować je do pracy nad zmianą zachowań, które utrudniają mu nawiązywanie satysfakcjonujących relacji. Ważne jest, aby samo dostrzegło taką potrzebę. Nie chcemy na siłę dopasowywać go do otaczającego świata. Naszym celem jest sprawienie, że będzie w stanie tworzyć satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi przy jednoczesnym rozumieniu i szanowaniu ich potrzeb.

Rolą terapeuty jest odkrycie jego rzeczywistych potrzeb i pokazanie, że niektóre strategie nie prowadza do zaspokajania tych potrzeb.

Dziecko rozumiejące sens terapii jest dzieckiem chętniej współpracującym, co prowadzi do większej efektywności wprowadzonych oddziaływań.
Nasze metody opieramy na badaniach naukowych oraz naszym wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych. Stosujemy metody autorskie, stale doskonalimy nasz warsztat i jesteśmy otwarci na różne nurty terapeutyczne. Staramy się dopasować metody do dziecka, bo każde jest dla nas indywidualnym przypadkiem, a jednocześnie nie pomijamy faktu, że często prezentowane przez dziecko zachowanie, to jedynie objaw. Szukamy źródeł.

Praca w starszych grupach

W pracy ze starszymi dziećmi w większym stopniu bazujemy na motywacji wewnętrznej. Jeżeli dziecko nie uczestniczyło wcześniej w naszych zajęciach, to przed dołączeniem do grupy spotykamy się na indywidualnej konsultacji. Rozmawiamy z dzieckiem o jego potrzebach, mocnych stronach oraz trudnościach. Staramy się wspólnie ustalić cele i obszary nad którymi warto pracować. Ważne jest, aby młody człowiek rozumiał potrzebę i wyraził chęć pracy. Staramy się rozmawiać otwarcie i odpowiadać na wszystkie pytania i wątpliwości.

Tworzymy grupy 6-7 osobowe, które prowadzone są przez dwóch terapeutów. Odchodzimy od systemu punktowego, nazywamy trudności, pokazujemy ich konsekwencje i uczymy nowych strategii. Dużo czasu poświęcamy na doskonalenie trudnej umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczenie, stawianiu granic i mówieniu o swoich potrzebach. Na tym etapie duże znaczenie mają relacje z innymi ludźmi. Przyglądamy się i omawiamy co pomaga, a co utrudnia ,,dogadywanie się” z otoczeniem. Zwracamy uwagę na potrzeby i granice innych osób.

Przepis na dobre relacje w rodzinie

Wypowiedzi dzieci o zajęciach TUS

Co mi dał udział w zajęciach TUS w Fundacji SAVANT?

  • Dowiedziałam się, że jestem ważna, wiem jak być asertywna, przestałam się bać detergentów (Zosia)
  • Jestem spokojniejszy, umiem się porozumieć podczas rozmowy i przy pracy (Jan)
  • Mam już sposób na dokuczającego kolegę,  wiem co zrobić żeby traktować go tak, jakby go nie było, umiem ignorować, próbowałam nie zwracać uwagi (Kasia)
  • Umiem panować nad gniewem i niecierpliwością (Szymon)

 

  • Umiem dostrzegać koleżeńskie zachowania, trzymam się z dala np. od przekleństw czy niedozwolonych treści, jeżeli za długo siedzę przy elektronice to przynajmniej wiem, że robię błąd (nie to co  jak mój ojciec), znam się na wielu sytuacjach w życiu, jestem bardziej otwarty niż kiedyś, staram się nie używać przemocy, pracuję nad koncentracją, cały czas przeżywam nowe sytuacje, które przygotowują mnie do życia (Piotr)
  • Potrafię być spokojny podczas zajęć, nawiązuję kontakty z kolegami (Jakub)
  • Mniej przerywam, mniej gadam/przeszkadzam, umiem się powstrzymać od zaglądania w notatki, jestem koleżeński (bardziej), umiem przebaczać innym (Konrad)

 

Jak zapisać dziecko na zajęcia?

Najlepiej poprzez
Formularz zgłoszeniowy dla lokalizacji Mokotów (blisko granicy Ursynowa).
albo
Formularz zgłoszeniowy dla lokalizacji Bielany.

Zajęcia prowadzimy na Mokotowie (okolice stacji metra Służew) i na Bielanach (blisko stacji Słodowiec).

Zapraszamy!

Praca w młodszych grupach

W pracy z najmłodszymi dziećmi stosujemy metodę małych kroków. Podczas ćwiczenia nowej umiejętności  rozkładamy ją na pojedyncze kroki.  Na początku zapoznajemy dzieci z tematem, omawiamy jak powinno wyglądać konkretne zachowanie. Następnie na podstawie przedstawionych kroków wprowadzamy je w sposób zachowania się w konkretnej sytuacji – „co trzeba po kolei zrobić żeby np. zawrzeć znajomość”. Za każdym razem wzmacniamy wszystkie pozytywne zachowania, które w ramach wykonania danej umiejętności dziecko  prezentuje.
Staramy się, aby podawana instrukcja była konkretna, dostosowana formą i zakresem do poziomu rozumienie uczestników.

W celu utrwalenia umiejętności zachęcamy dzieci do „odgrywanie ról”, w różnych formach: poprzez imitacje, rekonstrukcje (przypomnienie czy uczestnicy byli kiedykolwiek „w takiej sytuacji”), antycypacje (przewidywanie sytuacji w której mogą się znaleźć), modelowanie.

Na koniec zajęć dzieci otrzymują od nas informacje zwrotne. To bardzo ważne narzędzie pomagające przeformułować uczestnikom ich dotychczasowe doświadczenia społeczne na bardziej pozytywne, dbamy o ich pozytywne brzmienie. Zawsze zaczynamy od przekazania  i  pokreślenia tego, co udało się dziecku osiągnąć. W dalszej kolejności omawiamy trudności i umawiamy się na dalszą pracę.

 

Trenerzy

Grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów. Pierwsza osoba prowadzi zajęcia – odpowiada za przebieg spotkania. Do jej zadań należą: świadome realizowanie założonego scenariusza, przydzielanie ról poszczególnym uczestnikom, sygnalizowanie przechodzenia do kolejnego etapu, przekazywanie informacji zwrotnych i nazywanie trudnych zachowań uczestników.

Drugi prowadzący raczej obserwuje uczestników, interweniuje w trudnych sytuacjach, proponuje np. zmianę miejsc uczestnikom, w sytuacji trudnej może odejść z jednym z uczestników na bok. Odpowiada za poczucie bezpieczeństwa uczestników, pełni funkcje wspierającą, odpowiada za uważne słuchanie. Siedzi zazwyczaj bliżej uczestników, zwłaszcza tych, którzy mogą potrzebować więcej wsparcia. Decyduje o tym gdzie kto siedzi.
Prowadzący dbają o jasność i precyzję komunikatów, ich jednoznaczność. Sprawdzają czy uczestnicy zrozumieli przekazywane im treści. Prezentują postawę akceptującą.

Podczas zajęć niezwykle istotna jest jasność i czytelność przekazu,  wyrażanie aprobaty – nawet jeżeli udają się jedynie pojedyncze elementy ćwiczonych umiejętności, dynamiczne reagowanie – elastyczna postawa wobec planów i założeń treningowych, przekazywanie informacji zwrotnych.

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia mające na celu nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych. Dzieci mają okazję do kształtowania właściwych wzorców komunikacyjnych.

Ważnym obszarem do pracy jest świat emocji. Duży nacisk położony jest na  rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania i radzenia sobie z nimi poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie.

Pracujemy także nad odczytywaniem komunikatów niewerbalnych i sposobami reagowania na nie.

Zajęcia te mają przede wszystkim nauczyć dzieci współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, współdziałania w grupie, czekania na swoją kolej, respektowania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami w sytuacjach rywalizacji, zdolności osiągania kompromisu.

Nasi podopieczni uczą się trudnej dla nich sztuki panowania nad emocjami, współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, czyli umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Jest to okazja, by zrozumieć własne emocje i nauczyć akceptacji siebie.

Treningi Umiejętności Społecznych prowadzone są przez Fundację Savant.

Dla kogo przeznaczony jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) przeznaczony jest dla dzieci mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujacy, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, które przeżywają trudności w funkcjonowaniu w grupie, przede wszystkim dlatego, że mają trudności w przestrzeganiu zasad, cierpliwym czekaniu na swoją kolej, wytrzymaniem 45 minut lekcji bez wstawania i rozmawiania, ze skupieniem się na zadaniach, samokontrolą.