Poradnia Specjalistyczna tel. 509 938 519; e-mail: poradnia@savant.org.pl

Cele terapeutyczne

Zajęcia grupowe dla dzieci 

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych, pod opieką dwóch terapeutów.

W trakcie spotkań będziemy pracowali nad umiejętnościami:

* samokontroli
* współpracy w grupie
* wykonystockvault-bubbles100447wania poleceń
* stosowania się do zasad
* rozpoznawania emocji
* asertywnej odmowy
* reakcji na nieprzyjemne wydarzenia
* kontrolowania złości
* nawiązywania dobrych kontaktów
* doceniania wartości dobrych wzorców
* podniesienia samooceny
* utrzymywania długotrwałych kontaktów koleżeńskich
* utrzymywania przyjaźni

Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży 
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych, pod opieką dwóch terapeutów.

Cele terapeutyczne:
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego młodego człowieka.
Podczas zajęć dziecko będzie miało trening:
* panowania nad trudnymi emocjami,
* umiejętności społecznych,
* umiejętności współpracy w grupie,
* umiejętności planowania i podejmowania decyzji z naciskiem na przewidywanie skutków,
* konkretnych zachowań,
* eliminowania niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
* stymulowania rozwoju,
* redukowanie zachowań niepożądanych,
* podnoszenia samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka,
* kierowania swojej uwagi na właściwe cele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.