Poradnia Specjalistyczna tel. 509 938 519; e-mail: poradnia@savant.org.pl

Trenerzy

Grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów. Pierwsza osoba prowadzi zajęcia – odpowiada za przebieg spotkania. Do jej zadań należą: świadome realizowanie założonego scenariusza, przydzielanie ról poszczególnym uczestnikom, sygnalizowanie przechodzenia do kolejnego etapu, przekazywanie informacji zwrotnych i nazywanie trudnych zachowań uczestników.

Drugi prowadzący raczej obserwuje uczestników, interweniuje w trudnych sytuacjach, proponuje np. zmianę miejsc uczestnikom, w sytuacji trudnej może odejść z jednym z uczestników na bok. Odpowiada za poczucie bezpieczeństwa uczestników, pełni funkcje wspierającą, odpowiada za uważne słuchanie. Siedzi zazwyczaj bliżej uczestników, zwłaszcza tych, którzy mogą potrzebować więcej wsparcia. Decyduje o tym gdzie kto siedzi.
Prowadzący dbają o jasność i precyzję komunikatów, ich jednoznaczność. Sprawdzają czy uczestnicy zrozumieli przekazywane im treści. Prezentują postawę akceptującą.

Podczas zajęć niezwykle istotna jest jasność i czytelność przekazu,  wyrażanie aprobaty – nawet jeżeli udają się jedynie pojedyncze elementy ćwiczonych umiejętności, dynamiczne reagowanie – elastyczna postawa wobec planów i założeń treningowych, przekazywanie informacji zwrotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.